Gépjárművek forgalomba való visszahelyezése

Rate this post

A gépjárműveket jó néhány okból kivonhatják a forgalomból, és ez kétféleképpen történhet. Ha ideiglenesen vonják ki a forgalomból a járművet, akkor az történhet a tulajdonos saját kérésére (maximum 6 hónapra), ebben az esetben az autónk nem veszíti el a rendszámát, sem pedig a forgalmi engedélyt.

hirdetes

A másik eset, ha autónkat véglegesen kivonják a forgalomból, ez akkor történik, ha a hatóságok azt állapítják meg, hogy autónk többé nem forgalomképes. Ebben az esetben nem kaphatunk többé forgalmi engedélyt, és nem közlekedhetünk többé közúton ezzel a járművel. Sőt, kötelesek vagyunk mi magunk intézkedni, hogy autónkat kiírják a forgalomból, és ezután olyan helyre kerüljön, ahol nem szennyezi a környezetet.

Persze könnyebb lenne csak egyszerűen elavult autónkat valahol hagyni, hogy álljon, de ez egyrészt azért nem okos megoldás, mert közúton nem állhat, és saját területünkön meg csak fogalja a helyet, emellett pedig mindaddig, amíg a személygépjármű a nevünkön van, addig fizetnünk kell az adóját és a biztosítást.

Az ideiglenes forgalomból való kivonás akkor nyer értelmet, ha az illető tudja, hogy a gépjárművét nem fogja használni egy meghatározott ideig, és így a kivonással mentesül az adófizetése alól és a biztosítás költségei alól is.

Gépjármű forgalomba való visszahelyezése mikor lehetséges?

A fentebb említett esetek szerint a forgalomba való visszahelyezés csak akkor lehetséges, ha ideiglenesen vonták ki autónkat a forgalomból, hiszen a második eshetőség nevében benne is van, hogy végleges, tehát többé nem kerül vissza a forgalomba – értelem szerint. Azonban, ha igazolni tudjuk, hogy a forgalomból való kivonás nem indokolt, akkor visszakaphatjuk gépjárművünk forgalmi engedélyét. Ehhez azonban komoly eljáráson kell végigmennünk és indokolnunk kérésünket.

Szükséges papírok a gépjármű visszaíratáshoz:

a kivonást indokoló okirat, vagy a jármű forgalmi engedélye, a kötelező felelősségbiztosítás igazolása, az érvényesítő címke díjának befizetését igazoló papír, az ideiglenes kivonás megszüntetéséhez szükséges díj kifizetéséről szóló papír, a forgalomból való kivonás megszűnési okának igazolása, a közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap (ha már lejárt a műszaki érvényesség). Ugyancsak kérik a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének kifizetését igazoló okmányt (ha új típusú forgalmi engedély kiállítása szükséges), személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányokat.

Ezek a papírok szükségesek magánszemély esetén. Ha az ügyintézést felhatalmazott személy végzi, akkor szükséges még a meghatalmazást igazoló magánokirat vagy közokirat.

Jogi személyek, egyéni cégek és jogi személy nélküli gazdasági társaságok esetében szükséges papírok: cégbírósági bejegyzés (amely 3 hónapnál nem régebbi) – ez helyettesíthető a Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által előállított okirattal vagy elektronikus formában kiadott cégkivonattal, vagy ezek közjegyző/ügyvéd által hitelesített változatával. Mindemellett be kell nyújtanunk még a cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló okiratokat, a címpéldányt, amely közjegyzői aláírással hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, vagy ezeknek hitelesített másolatát. Ha illetékmentesség áll fenn, akkor az ezt igazoló okirat, vagy határozat is szükséges.

Esetleges költségek: a törzskönyv illetéke 6000Ft, a géjármű forgalmi engedély illetéke szintén 6000Ft. Ezeket az illetékeket a Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlájára kell befizetni.

Share Button